Vandværket har 363 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 70.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

 

 

Velkommen til Billum Vandværk

 

På denne side får du relevant information om dit vand og vandværk.

Billum Vandværk udpumper årligt ca. 70.000 kubikmeter vand til 363 forbrugere.

 

Vandanalyser.

Via nedenstående link, kan du følge vandanalyser fra Vandværket.

 

Link:        http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=53771

 

Takstblad                 2018

Driftsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Fast årlig bidrag pr. boligenhed  kr.     750,00       937,50
Pris pr. m3  kr.            4,00          5,00
Statsafgift af ledningsførtvand inkl. drikkevandsbidrag  kr.            6,37          7,96
Anlægsbidrag:
Hovedanlægsbidrag:
Parcelhusgrunde/Andelsboli pr. boligenhed  kr.      5.020,98    6.276,23
Storparceller pr. boligenhed  kr.    5.020,98    6.276,23
Landbrug/lang ledning pr. boligenhed  kr.   12.552,46  15.690,57
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling
Forsyningsledningsbidrag:
Forsyningsledningsbidrag i byzone, parcelhus/andelsbolig pr. boligenhed  kr.    7.088,90    8.861,13
Forsyningsledningsbidrag i byzone, Storparcel, pr. boligenhed  kr.    7.088,90    8.861,13

Forsyningsledningsbidrag i landzone, landbrug/lang ledning, Min:

 kr.   26.836,55  33.545,69
Stikledningsbidrag:
Stikledningsbidrag pr. stk.  kr.    6.076,20    7.595,25

I erhversområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutnig.

Kontak vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der evt. vil mulighed for at få refusion af statsafgift af ledningsført vand (vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer Ekls. moms Inkl. moms
Rykkergebyr  kr.       100,00  Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæserkort  kr.       300,00  Momsfrit
Flyttegebyr til fraflytter  kr.       300,00       375,00
Genåbningsgebyr (hertil kommer faktiske omkostninger)  Kr.    2.500,00    3.125,00